Kromě základních služeb spojených s výškovými pracemi, jako je čištění fasád, čištění střech, opravy střech, rizikové kácení stromů, nabízíme také další služby, jako jsou:

  • čištění zámkové dlažby a betonových povrchů
  • čištění průmyslových hal
  • odstranění graffiti
  • montáž a demontáž billboardů, reklamních poutačů
  • údržba zeleně s využitím práce ve výškách

a další činnosti spojené s prací ve výškách…